Milieu

Overheid

Met de Wabo en de Wet milieubeheer in de hand worden omgevingsvergunningen afgegeven en controleren gemeentes, provinciën en milieudiensten of bedrijven zich aan de regels houden. MVL advisering heeft kennis van de verschillende wet- en regelgeving en heeft ruime ervaring met de technische en juridische kant van vergunningverlening en het beleid en de werkwijze binnen diverse overheden.

Door de brede kennis van de verschillende milieu-aspecten en de ervaring bij diverse overheden kan 

MVL advisering op vele onderdelen ingezet worden en bij u gedetacheerd worden om diverse milieu(-juridische) taken uit te voeren of u voor te lichten en te adviseren op nieuwe onderwerpen.

Bedrijven

De wet- en regelgeving op het gebied van milieu is in Nederland veelal complex en lastig te doorgronden. Elk jaar worden nieuwe richtlijnen van kracht en moeten diverse nieuwe wetten worden toegepast. Het gevolg hiervan is een ondoorzichtig woud aan regelgeving, waarin u makkelijk de weg kwijt raakt. Doordat de wet- en regelgeving continu in beweging is, is het te begrijpen dat u niet alle nieuwe regels direct weet toe te passen of van het bestaan af weet.

MVL advisering helpt u hierbij en fungeert als een schakel tussen (nieuwe) wet- en regelgeving en de implementatie daarvan bij uw bedrijf. Hierbij moet u denken aan advisering op het gebied van onder andere (externe) veiligheid, vergunningen en afvalstoffen.

Scroll naar boven