Water

Overheid

Diverse waterbeheerders zorgen er in Nederland voor dat het achterland droge voeten houdt en het oppervlaktewater aan bepaalde waterkwaliteitseisen voldoet om ecosystemen te herstellen, in stand te houden en te verbeteren.

Ondanks de inwerkingtreding van het Besluit activiteiten leefomgeving blijft voor veel lozingen de vergunningplicht in het kader van de Omgevingswet van toepassing. Het beoordelen van de vergunningaanvraag met bijbehorende onderzoeksgegevens is om verschillende redenen niet altijd eenvoudig. Het vergt deskundigheid en kennis van een veelheid van wettelijke regelingen. MVL advisering heeft ruime ervaring met het verlenen van vergunningen inzake de waterkwaliteit en kan u bij verschillende onderwerpen ondersteunen.

Bedrijven

Bedrijven moeten in sommige situaties een vergunning aanvragen voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater. De vergunningen worden afgegeven door de waterkwaliteitsbeheerder (zoals Rijkswaterstaat, het hoogheemraadschap of het waterschap) en bevatten regels die in acht moeten worden genomen zodat voldaan kan worden aan de waterkwaliteitseisen. Voor sommige lozingen is tevens een vergunning voor de hoeveelheid te lozen afvalwater (waterkwantiteit) benodigd. Deze vergunningen worden in vele gevallen tegelijkertijd aangevraagd en afgegeven. Elke waterkwaliteitsbeheerder heeft een eigen beheersgebied waarvoor hij verantwoordelijk is. Bij het afgeven van de vergunningen wordt het (inter-)nationaal beleid betrokken en toetst de waterbeheerder aan haar eigen beleid.

Voor het opstellen van een vergunningaanvraag is gedetailleerde informatie over de lozing en zuiveringstechnische voorzieningen nodig. De overleggen met de waterkwaliteitsbeheerder, het opstellen van de vergunningaanvraag en de verdere procedurele afwikkeling tot het verkrijgen van de vergunning kunnen veel tijd in beslag nemen. Als u hierin ondersteund wilt worden, neem dan contact op met MVL advisering.

Scroll naar boven