Referenties

MVL advisering heeft bij diverse werk- en opdrachtgevers de nodige ervaring opgedaan en kan ook uw organisatie van dienst zijn. Hieronder een greep uit de diverse werk- en opdrachtgevers (klik op het plusteken voor meer informatie):

Provincie Zuid-Holland/ DCMR milieudienst Rijnmond

Projectleider binnen het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

 • Het schrijven van een handleiding om te komen tot een wijzigingsregister dat gebruikt kan worden om als aanvraag in te dienen.
 • Het uitvoeren van pilots met bedrijven om het gebruik van een wijzigingsregister als aanvraag te testen in de praktijk.
 • Het schrijven van een handleiding met kwaliteitsrichtlijnen voor het opstellen van vergunningvoorschriften.

Docent diverse cursussen

In samenwerking met opleidingspartners BerghauserPont Academy, Adromi en Mibacu:

 • Cursus PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) voor mensen met basiskennis en voor gevorderden.
 • Basiscursus Milieurecht, onderdeel milieuthema’s (bodem, afval, afvalwater, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid).
 • Cursus Vergunningverlening (bodem, afval, afvalwater, geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid, IPPC).

Omgevingsdienst Midden-Holland

 • Vergunningverlener (industrieel, IPPC)

DCMR milieudienst Rijnmond

 • Senior vergunningverlener (Brzo, IPPC)

Omgevingsdienst West-Holland

 • Milieutechnisch medewerker vergunningen (agrarisch, industrieel, Brzo)

DMB Amsterdam

 • Docent namens Haagse Hogeschool en Beccaria instituut voor opleiding Informatiegestuurde handhaving (IGH).

DuPont de Nemours

 • Verkorte cursus PGS 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor het management ten behoeve van het auditten.
 • Tweedaagse cursus PGS 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor de beheerders van de opslaglocaties.

Omgevingsdienst Regio Utrecht

 • Adviseur vergunningverlening Wet milieubeheer (agrarisch, IPPC, industrieel).

SenterNovem, InfoMil

 • Medewerker helpdesk Activiteitenbesluit/ Wabo.

Milieudienst Midden-Holland

 • Het uitvoeren van een begeleidingstraject voor vergunningverleners.
 • Senior adviseur vergunningverlening Wet milieubeheer (agrarisch, industrieel, Bevi).
 • Uitvoering van een handhavingsproject en de uitwerking van de rapportages naar de gemeenten met betrekking tot propaantanks voor de afdeling Externe veiligheid.

Hoogheemraadschap van Rijnland

 • Branchegewijs actualiseren van het Wvo-vergunningenbestand als gevolg van het Activiteitenbesluit.

Gemeente Den Helder

 • In-company cursus ‘Integrale handhaving, onderdeel PGS 15’.

Gemeente Veghel

 • In-company cursus ‘PGS 15 in de praktijk’.

Hoogheemraadschap van Delfland

 • Branchegewijs actualiseren van het Wvo-vergunningenbestand als gevolg van het Activiteitenbesluit.

Dressuurhof

 • Opstellen van een adviesdocument voor het plaatsen van een nieuwe paardenstal nabij omliggende woningen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

 • Senior vergunningverlener Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

SenterNovem

 • Projectadviseur EVOA
 • Besluit inzamelen afvalstoffen
 • Besluit elektrische en elektronische apparatuur
 • Helpdeskmedewerker
 • Uitvoering afvalbeheer.

Adromi b.v.

 • Projectleider met verschillende full-time detacheringen naar diverse overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, Milieudienst Noord-West Utrecht.
 • Cursusdocent voor de onderdelen Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Vergunningverlening, Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen uit de Milieubasiscursus voor organisaties als de DCMR Milieudienst Rijnmond en Geoplan.
 • Docent voor cursus PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij Inspectie Leefomgeving en Transport, Milieudienst Zuidoost Utrecht, SEPH West Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Geoplan.
 • Cursusdocent voor het onderdeel Externe veiligheid uit de Basiscursus milieurecht bij Geoplan.

Scroll naar boven