MVL advisering heeft bij diverse werk- en opdrachtgevers de nodige ervaring opgedaan en kan ook uw organisatie van dienst zijn. Hieronder een greep uit de diverse werk- en opdrachtgevers (klik op het plusteken voor meer informatie):

 

Provincie Zuid-Holland/ DCMR milieudienst Rijnmond

Projectleider binnen het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV).

 • Het schrijven van een handleiding om te komen tot een wijzigingsregister dat gebruikt kan worden om als aanvraag in te dienen.
 • Het uitvoeren van pilots met bedrijven om het gebruik van een wijzigingsregister als aanvraag te testen in de praktijk.
 • Het schrijven van een handleiding met kwaliteitsrichtlijnen voor het opstellen van vergunningvoorschriften.

Docent diverse cursussen

In samenwerking met opleidingspartners BerghauserPont Academy, Adromi en Mibacu:

 • Cursus PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) voor mensen met basiskennis en voor gevorderden.
 • Basiscursus Milieurecht, onderdeel milieuthema’s (bodem, afval, afvalwater, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid).
 • Cursus Vergunningverlening (bodem, afval, afvalwater, geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid, IPPC).

Omgevingsdienst Midden-Holland

Vergunningverlener (industrieel, IPPC)

DCMR milieudienst Rijnmond

Senior vergunningverlener (Brzo, IPPC)

Omgevingsdienst West-Holland

Milieutechnisch medewerker vergunningen (agrarisch, industrieel, Brzo)

DMB Amsterdam

Docent namens Haagse Hogeschool en Beccaria instituut voor opleiding Informatiegestuurde handhaving (IGH).

DuPont de Nemours

 • Verkorte cursus PGS 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor het management ten behoeve van het auditten.
 • Tweedaagse cursus PGS 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor de beheerders van de opslaglocaties.

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Adviseur vergunningverlening Wet milieubeheer (agrarisch, IPPC, industrieel).

SenterNovem, InfoMil

Medewerker helpdesk Activiteitenbesluit/ Wabo.

Milieudienst Midden-Holland

 • Het uitvoeren van een begeleidingstraject voor vergunningverleners.
 • Senior adviseur vergunningverlening Wet milieubeheer (agrarisch, industrieel, Bevi).
 • Uitvoering van een handhavingsproject en de uitwerking van de rapportages naar de gemeenten met betrekking tot propaantanks voor de afdeling Externe veiligheid.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Branchegewijs actualiseren van het Wvo-vergunningenbestand als gevolg van het Activiteitenbesluit.

Gemeente Den Helder

In-company cursus 'Integrale handhaving, onderdeel PGS 15'.

Gemeente Veghel

In-company cursus 'PGS 15 in de praktijk'.

Hoogheemraadschap van Delfland

Branchegewijs actualiseren van het Wvo-vergunningenbestand als gevolg van het Activiteitenbesluit.

Dressuurhof

Opstellen van een adviesdocument voor het plaatsen van een nieuwe paardenstal nabij omliggende woningen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Senior vergunningverlener Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

SenterNovem

Projectadviseur EVOA, Besluit inzamelen afvalstoffen, het Besluit elektrische en elektronische apparatuur en Helpdeskmedewerker Uitvoering afvalbeheer.

Adromi b.v.

 • Projectleider met verschillende full-time detacheringen naar diverse overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, Milieudienst Noord-West Utrecht.
 • Cursusdocent voor de onderdelen Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Vergunningverlening, Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen uit de Milieubasiscursus voor organisaties als de DCMR Milieudienst Rijnmond en Geoplan.
 • Docent voor cursus PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij Inspectie Leefomgeving en Transport, Milieudienst Zuidoost Utrecht, SEPH West Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Geoplan.
 • Cursusdocent voor het onderdeel Externe veiligheid uit de Basiscursus milieurecht bij Geoplan.

De website van MVL Advisering gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van de site geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.