Adromi b.v.

  • Projectleider met verschillende full-time detacheringen naar diverse overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, Milieudienst Noord-West Utrecht.
  • Cursusdocent voor de onderdelen Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Vergunningverlening, Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen uit de Milieubasiscursus voor organisaties als de DCMR Milieudienst Rijnmond en Geoplan.
  • Docent voor cursus PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij Inspectie Leefomgeving en Transport, Milieudienst Zuidoost Utrecht, SEPH West Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Geoplan.
  • Cursusdocent voor het onderdeel Externe veiligheid uit de Basiscursus milieurecht bij Geoplan.
Scroll naar boven