Milieudienst Midden-Holland

  • Het uitvoeren van een begeleidingstraject voor vergunningverleners.
  • Senior adviseur vergunningverlening Wet milieubeheer (agrarisch, industrieel, Bevi).
  • Uitvoering van een handhavingsproject en de uitwerking van de rapportages naar de gemeenten met betrekking tot propaantanks voor de afdeling Externe veiligheid.
Scroll naar boven